logo
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion

Защитени дисертации

  1. Тема на дисертацията 1
    Автор 1
  2. Тема на дисертацията 2
    Автор 2
  3. Тема на дисертацията 3
    Автор 3